Opis Ogólny Dane techniczne Porównaj z innym Drukuj Dostępne taśmy
Polityka Środowiskowa

I. Wstęp
W dążeniu do przestrzegania globalnych standardów w zakresie Zrównoważonego Rozwoju wprowadziliśmy Politykę Środowiskową, aby świadomie wpływać na otaczające nas środowisko. Labelmarket Sp. z o.o., jako firma handlowa będąca ogniwem w łańcuchu dostaw, zobowiązuje się do postępowania zgodnego ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi, tak aby chronić środowisko w zakresie przestrzegania standardów środowiskowych, emisji gazów cieplarniach, zużycia wody i energii, gospodarowania odpadami.
II. Cele
Labelmarket Sp. z o.o. jest mikro przedsiębiorstwem, działającej jako firma handlowa, z siedzibą we Wrocławiu. Nasza firma dąży do ochrony środowiska naturalnego nieustannie poszukując możliwości redukcji wpływu na środowisko pochodzącego z naszych działań operacyjnych.

Zdefiniowane zostały obszary, w których możliwe jest ograniczenie naszego wpływu na środowisko w latach 2024-2026:
1. Jesteśmy zaangażowani w obniżenie zapotrzebowania na energię i emisję gazów cieplarnianych – zobowiązujemy się do obniżenia zużycia energii o 5%.
2. Jako firma handlowa wykorzystujemy w naszych procesach operacyjnych papier – zobowiązujemy się do obniżenia zużycia papieru o 20%.
3. Zobowiązujemy się do prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez ograniczenie ich powstawania – zobowiązujemy się do 100% ograniczenia opakowań plastikowych pochodzących z zakupu wody pitnej oraz ponownego wykorzystywania opakowań logistycznych, tak aby w naszej działalności zminimalizować ilość nowo wprowadzanych do środowiska opakowań logistycznych.
4. Zobowiązujemy się do monitorowanie naszego śladu węglowego.
III. Zakres
Treść polityki środowiskowej przeznaczona jest dla wszystkich interesariuszy, zarówno zewnętrznych jak nasi klienci i dostawcy, jak i wewnętrznych, jakimi są wszyscy nasi pracownicy.
IV. Dążenie do celów:
Nasze cele realizujemy poprzez:
1. Aby zmniejszyć zużycie energii o 5% wprowadzamy stosowanie procedury operacyjnej dotyczącej zasad oszczędzania energii a w konsekwencji zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
2. Aby zmniejszyć zużycie papieru o 20% wprowadzamy procedurę operacyjną z wykorzystaniem e-dokumentów, elektronicznej archiwizacji i wyeliminowania niepotrzebnych wydruków.
3. Zakupy papieru wyłącznie z kontrolowanych obszarów leśnych (FSC) lub papieru z recyklingu.
4. Aby zmniejszyć ilość wprowadzanych opadów zobowiązujemy się do:
 zastąpienia plastikowych opakowań do wody pitnej zwrotnymi opakowaniami szklanymi
 sortowania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi na terenie prowadzonej działalności przepisami
 zaprzestania używania jednorazowych ręczników
 ponownego wykorzystywania opakowań logistycznych.
5. Ciągłego podnoszenia świadomości pracowników i angażowanie ich w procesy wpływania na środowisko.
6. Komunikowania Polityki Środowiskowej pracownikom i zobowiązania ich do jej przestrzegania.
7. Prowadzenia bieżących działań operacyjnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych.
8. Stosowania się do utworzonych procedur operacyjnych w zakresie Polityki Środowiskowej.
9. Spełnienia wymagań prawnych w zakresie środowiskowym.
10. Wymagania od dostawców postaw zgodnych z zaangażowaniem w procesy ochrony środowiska poprzez zapisanie tych klauzul w Kodeksie Postępowania dla Dostawców.
11. Monitorowania śladu węglowego.
12. Udostępniania Polityki Środowiskowej wszystkim zainteresowanym poprzez umieszczenie jej na stronach: www.labelmarket-brady-sklep.pl, www.labelmarket.pl
13. Corocznego przeglądania i dostosowania Polityki Środowiskowej do bieżących oczekiwań firmy i globalnych wytycznych.

Zarząd Labelmarket Sp. z o.o. zatwierdza w dniu 30-11-2023 Politykę Środowiskową i dołoży wszelkich starań aby jej zapisy były realizowane.


Prezes Zarządu
Janusz Sołtysik

Do gory


Promocje
 
O firmie Promocje Kontakt