Opis Ogólny Drukuj
Kodeks postępowania dla Dostawców

Oczekujemy od naszych dostawców postępowania zgodnego ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi tak aby chronić środowisko i społeczności w zakresie:

- przestrzegania standardów środowiskowych z zakresie emisji gazów cieplarniach, zużycia wody i energii, gospodarowania odpadami, certyfikacji ISO14001,
- przestrzegania standardów społecznych w zakresie poszanowania Praw Człowieka, przestrzegania przepisów Prawa Pracy, braku dyskryminacji w miejscu pracy, wyeliminowania pracy przymusowej i pracy dzieci, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy i rozwój pracowników,
- przestrzegania standardów etycznych w miejscu pracy zarówno przez kadrę zarządzającą jak i przez pozostałych pracowników,
- przestrzegania polityki antykorupcyjnej mającej na celu przeciwdziałanie korupcji i przekupstwu.


Do gory


Promocje
 
O firmie Promocje Kontakt